درباره ی ما

فراتر از پشت صحنه

درباره ی من

سید اسماعیل میرحسینی هستم . فارق التحصیل فوق لیسانس رشته کامپیوتر هستم.  تخصص کسب و کار ما طراحی سایت و سئو برای کسب و کارها می باشد. مخاطب هدف ما کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند. ایده ی اصلی خدمات رسانی به کسب و کارهائی است که قصد افزایش فروش و رتبه گرفتن به صورت خاص در منطقه ی جغرافیائی خاصی را دارند. علت انتخاب این مدل سرعت افزایش فروش برای این مدل از کسب و کارها از طریق سئو است. 

من و تیمی از متخصصان سئو و طراحی سایت ارتباط صحیح با مشتری را به اندازه ی تخصص مهم می دانیم و درک درست نداشتن از نیاز مشتریان را نابودکننده ی محصول نهائی می دانیم. 

نکته ی اصلی تبدیل بازدید کننده به مشتری

قدم اول انتخاب و شناخت صحیح مشتری و دوم تشخیص مشکل اصلی مشتری و سوم مناسب ترین پاسخ به مشتری و جلب اعتماد او و در آخر تقاضای فروش و یا تمدید ارتباط با مشتری است. 

فراتر از طراح

عملکرد ما فراتر از طراحی سایت است. تخصص اصلی ما بازایابی دیجیتال و سئو است. 

مخاطبان اصای ما کسب و کارهای کوچکی هستند که سودای بزرگ شدن در فضای دیجیتال دارند. 

زندگی دیجیتال

ایده ی ما دیجیتال کردن کسب و کارهاست . چون که ما عاشق فضای دیجیتال هستیم .

فضای دیجیتال فضای ارتباطی خالص است. هدف ما بهینه سازی کسب و کارها.

شناخت دقیق نیازهای مشتری

در ابتدای کار هدف ما شناختت دقیق نیاز مشتری و پیاده سازی آنها و تعیین اهداف است.  

عاشق تعامل با مشتریان جدید

مشتریان هدف ما کسانی هستند که تمایل به ماندگاری بیشتری در فضای دیجیتال هستند . چرا که در صورت تداوم کار در فضای دیجیتال نتایج بصورت توانی زیاد می شوند. 

گام به گام

ما فرآیندها را گام به گام انجام می دهیم تا در هر مرحله بتوانیم میزان کارآئی آنها را بسنجیم. 

ساده سازی خدمات

ما خدمات خود را بصورت محصول و بصورت ساده شده به مشتری ارائه می دهیم تا بتواند در مورد آنها تصمیم گیری کند. 

رویای شما ماموریت ماست

ما معتقد به دقت عمل و کار تخصصی هستیم .

ما برای کارهای خود فرآیندهایی تعریف می کنیم. با تقسیم کار به فرآیندهای کوتاه می توان میزلن کارآیی را سنجی . با مشتری تعامل بهتری داشت. تتخصص ما اشناخت نیاز مشتری است. 

میخواهی کسب و کار خودت رو گسترش بدهی ؟

برای مشاوره تماس بگیر .